Generalforsamling og Medlemsmøde 25. marts 2023 kl. 10:00-16:00

Odin Havnepark, Mødefabrikken, Lumbyvej 17 F 5000 Odense

Program:

Lørdag d. 25. marts 2023

Kl.: 10.00-10:30: Velkomst, kaffe og morgenmadsbuffet

Kl.: 10:30-11:15: Generalforsamling:

        1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jørgen Andersen
        2. Formandens beretning
        3. Fremlæggelse af revideret regnskab
        4. Behandling af indkomne forslag: Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer jf. ligningslovens §8a.
         Fremlægges på mødet.
        5. Fastsættelse af kontingent
        6. Valg til bestyrelsen
          Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
           Tove Østergaard (modtager genvalg)
           Torben Hellegaard (modtager genvalg)
           Josefine Sahl Nielsen (modtager genvalg)
          Suppleanter:
              Henriette Findshøj (modtager genvalg som 1. suppleant)
           Maybritt Sahl (modtager genvalg som 2. suppleant)
          Revisor:
           Revisor Kurt Collstrup (modtager genvalg)
        7. Eventuelt
 
    Emner der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. marts 2023 torhel@outlook.dk - Bemærk ny mailadresse!

 Herefter er Generalforsamlingen slut 

Kl.: 11:15-12:00: Oplæg v/ Overlæge Pernille Tørring om Osler og genetik

Kl.: 12:00-13:00: Frokostbuffet inkl. øl eller vand

Kl.: 13:00-14:00: Oplæg v/ Læge og Ph.d.-studerende Mikkel Kofoed om forskningsprojektet om Osler i hjernen

Kl.: 14:00-14:15: Oplæg v/ Lægestuderende Anne Lørup Lyster om resultatet af projektet "Blodets størkningsevne hos Oslerpatienter"

Kl.: 14:15-15:00: Diverse oplæg v/ Professor Anette Kjeldsen inkl. tid til spørgsmål

Kl.: 15:00-16:00: Kaffe og kage samt hyggeligt samvær


Tilmelding

Tilmelding skal ske på torhel@outlook.dk eller tlf. 21 46 56 88, senest den 11. marts 2023.

Praktisk information

Hele arrangementet er gratis for medlemmer, dog skal forfalden kontingent være indbetalt senest samtidig med bindende tilmelding - gælder også evt. nye medlemmer.

Ikke-medlemmer, såsom ægtefæller mv. kan deltage for en pris på 450 kr. pr. person (et medlemskab koster KUN 350 kr. i årligt kontingent).
Beløbet bedes indbetalt inden den 11. marts 2023 på konto: 9100-4501247060 Jyske Bank, eller via MobilePay nr.: 36927 - med angivelse af navn samt adresse.