Forskningsprojekt om blodets størkningsevne hos HHT patienter

Lægestuderende, Anne Lørup Lyster, har givet sig i kast med et forskningsprojekt, der skal indsamle mere viden om HHT-patienters blodstørkningsevne.

Deltag i forskningsprojektet:

Du kan deltage i projektet, hvis du kan opfylde følgende kriterier:

  • Du skal have sygdommen HHT/Osler (ikke Jovenil Polypose HHT)
  • Være over 18 år
  • Ikke være i behandling med medicin der hæmmer blodpladernes funktion, herunder blodfortyndende som også indebærer Treo og Ipren. Hvis du er i behandling med dette og har mulighed for at pausere det i en uge, kan du stadig være med i projektet.
Hvad kræver det af dig?
  • 1 møde med Anne Lørup Lyster på Odense Universitetshospital af cirka en times varighed (der er mulighed for transportgodtgørelse, 1.98kr/km). Her udfylder du et spørgeskema samt afgiver en blodprøve (20ml).
  • Giv tilladelse til at vi må tilgå din journal
Læs mere om projektet og deltagelse heri i de nedenstående dokumenter:

HHT-projekt. resume. .pdf
før du beslutter dig.pdf
Information om deltagelse i videnskabeligt forsøg.pdf
Forsøgspersoners rettigheder i sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter.pdf
Information og samtykke biobank...pdf