Generalforsamling og Medlemsmøde 2022

Generalforsamling og Medlemsmøde 21.-22. maj 2022

På Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart

Program:

Lørdag d. 21. maj

Kl.: 13.00-13:30: Ankomst og check-in

Kl.: 13:30-14:00: Generalforsamling:

        1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jørgen Andersen
        2. Formandens beretning
        3. Fremlæggelse af revideret regnskab
        4. Behandling af indkomne forslag
        5. Fastsættelse af kontingent
        6. Valg til bestyrelsen
          Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
           June Hartmann (modtager genvalg)
           Michael Hartmann (modtager genvalg)
          Suppleanter:
              Bestyrelsen foreslår Henriette Findshøj som nyvalgt 1. suppleant
           Maybritt Sahl (modtager genvalg som 2. suppleant)
          Revisor:
           Revisor Kurt Collstrup (modtager genvalg)
        7. Eventuelt
 
    Emner der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. maj 2022 torhel@outlook.dk - Bemærk ny mailadresse!

 Herefter er Generalforsamlingen slut 

Kl.: 14:00-14:45: Kaffe og kagebord

Kl.: 14:45-15:30: Næseblødning – referat fra webinar i VASCERN fra d. 30. marts ved Anette Kjeldsen - Webinaret kan tilgås HER

Kl.: 15:45-16:15: Foredrag ved Mikkel Seremet Kofoed: HHT og karmisdannelser i hjernen

Kl.: 16:30-17:00: Opdatering på Mit sygehus App – introduceret ved sidste medlemsmøde v/ Anette Keldsen

Kl.: 17:00-18:00: pause

Kl.: 18:00-19:30: Middag med 2 retter mad

Kl.: 19:30-20:15: Musikalsk standup/underholdning med Anders Bircow fra "Linje 3" (kun muligt på grund af donation fra afdøde medstifter af foreningen Alice Mohr)

Kl.: 20:30:           Kaffe med sødt samt hyggeligt samvær 

Søndag d. 22. maj

Kl.: 08:00-08:30: Mødes til morgenmad

Senest kl.10:00:  Check-udTilmelding

Tilmelding skal ske på torhel@outlook.dk eller tlf. 21 46 56 88, senest den 1. april 2022 - Der er begrænset antal pladser, så det er efter først-til-mølle-princippet.

Praktisk information

Hele arrangementet er gratis for medlemmer, dog skal forfalden kontingent være indbetalt senest samtidig med bindende tilmelding - gælder også evt. nye medlemmer.

Ikke-medlemmer, såsom ægtefæller mv. kan deltage for en pris på 900 kr. inkl. overnatning pr. person.
Beløbet bedes indbetalt inden den 1. april 2022 på konto: 9100-4501247060 Jyske Bank, eller via MobilePay nr.: 36927 - med angivelse af navn samt adresse.