Generalforsamling lørdag den 3. oktober 2020

På Odense Universitetshospital, lokalerne 1-2 ved indgang 93

Grundet COVID-19 situationen det sidste halve år forsøger vi at indkalde til Generalforsamlingen igen. 

COVID-19 situationen har vendt op og ned på rigtig meget det sidste halve år, og efter hvad der bliver spået om i fremtiden, er der lang vej igen. Derfor ønsker vi nu, at få afviklet generalforsamlingen samt medlemsmødet, dog er arrangementet kogt ned til et minimum af hensyn til smitterisiko m.v. (til orientering vil der være god plads mellem bordene samt håndsprit).

Anette Kjeldsen har været så venlig at låne os gratis lokaler på OUH, da vi i forbindelse med aflysningen i marts 2020, allerede har afholdt udgift til lokaler på Brogården, som vi ikke kunne få refunderet under hjælpepakkerne.


Dagens program er som følger:

Kl.: 11.30     Sandwich, øl og vand ( ”summen” )
Kl.: 12.30     Generalforsamling
 1: Valg af dirigent, bestyrelsen foreslår Jørgen Andersen
 2: Formandens beretning
 3: Fremlæggelse af revideret regnskab
 4: Behandling af indkomne forslag (vedtægtsændringer, som vedlægges)
 5: Fastsættelse af kontingent
 6. Valg til bestyrelsen

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: June Hartmann (modtager genvalg)

Erik Mohr (modtager ikke genvalg) bestyrelsen foreslår: Michael Hartmann

Suppleanter: bestyrelsen foreslår: Maybritt Sahl

Revisor: Revisor Kurt Collstrup – Modtager genvalg

7: Eventuelt 

Emner der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 19. september 2020 i en mail til toto@youseepost.dk 

Herefter er generalforsamlingen slut og efter en kort pause går vi i gang med medlemsmøde 

Program for medlemsmøde:

Kl.: 13:20 - 13:40   June Hartmann fortæller om ”Drug Stars” samt ID armbånd

Kl.: 13.45 - 14:55   Professor Anette Drøhse Kjeldsen – OUH fortæller nyheder og svarer på spørgsmål fra salen  

Kl.: 15.00     Afslutning – og ”summen” - eftermiddagskaffe og hjemmebag

 

Af hensyn til traktementet, er der bindende tilmelding senest den 19. september 2020 - på toto@youseepost.dk eller 2146 5688 med oplysning om antal deltagere, såvel medlemmer som pårørende. 


Vi modtager ikke tilmeldinger på Facebook.

 

Hele traktementet er gratis for medlemmer.

For ikke-medlemmer koster forplejningen 200,- pr. person  

Beløbet bedes indbetalt inden den 19. september på konto: 9100-4501247060 Jyske Bank, eller via MobilePay nr.: 36927 - med angivelse af navn samt adresse.

Vi håber at rigtig mange vil deltage i arrangementet på trods af omstændighederne.