Referat fra Generalforsamlingen 


Lørdag den 2.marts 2019

”Brogården” - Abelonelundvej 40 – 5500 Middelfart                     

 

1: Valg af dirigent, bestyrelsen foreslog Jørgen Andersen

Jørgen Andersen valgtes med akklamation

 

2: Formandens beretning

 Formandens beretning fremlagdes, og blev godkendt med akklamation

 Kan læses på hjemmesiden: hht.dk/fb-2019

 

3: Fremlæggelse af revideret regnskab

 Kassereren fremlagde regnskabet, som blev godkendt med akklamation

(regnskabet kan fremsendes pr. mail til dem som måtte ønske det – send blot en mail til kassereren)

 

 4: Behandling af indkomne forslag - ingen indkomne forslag - ØV

 

5: Fastsættelse af kontingent der foreslås uændret kontingent

 

6. Valg til bestyrelsen

 

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg:

 

Tove Østergaard                Valgt

Torben Hellegaard                 Valgt

Josefine Sahl blev nyvalgt som afløser for Nikolai Mannering

 

Valg af suppleanter:

Michael Hartmann                             Valgt

Jan Hansen                                          Valgt

 

Revisor:

Revisor Kurt Collstrup                        Valgt

 

7: Eventuelt:

Bestyrelsen uddelte et spørgeskema, for at få en føler med hvad medlemmerne mener omkring arbejdet i foreningen, resultatet vil blive offentliggjort når det er bearbejdet.