Referat fra Generalforsamlingen

 

Lørdag den 5.maj

”Brogården” - Abelonelundvej 40 – 5500 Middelfart

                       

1: Valg af dirigent, bestyrelsen foreslår Jørgen Andersen

Jørgen Andersen valgtes med akklamation

 2: Formandens beretning

 Formandens beretning fremlagdes, og blev godkendt med akklamation

(kan læses på hjemmesiden: fb-2018

 3: Fremlæggelse af revideret regnskab

 Kassereren fremlagde regnskabet, som blev godkendt med akklamation

(regnskabet kan fremsendes pr. mail til dem som måtte ønske det – send blot en mail til kassereren)

 4: Behandling af indkomne forslag - ingen indkomne forslag - ØV

  5: Fastsættelse af kontingent (der foreslås forhøjelse med kr. 50,- til 350,-)

 Bestyrelsen foreslog forhøjelse med kr. 50,- – vedtaget

 6. Valg til bestyrelsen

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

Erik Mohr (modtager genvalg)              Valgt

JUne Hartmann  (modtager genvalg)           Valgt


 Valg af suppleant: på valg er:

Anne Mannering (modtager genvalg)           Valgt

Stefan Stengaard Andersen  (modtager genvalg)        Valgt

 Revisor:

Revisor Kurt Collstrup – (Modtager genvalg)     Valgt

 7: Eventuelt:

 ingen ting