Referat fra Generalforsamlingen den 9. april 2016


1: Valg af dirigent:
Bestyrelsen havde foreslået Jørgen Andersen – han blev valgt med akklamation

2:Formandens beretning:
Tove forelagde beretningen for året der var gået – (beretningen kan læses under ”hvem er vi/generalforsamlinger” på hjemmesiden)
Beretningen godkendt med akklamation

3:Fremlæggelse af regnskab:
Torben gennemgik regnskabet, og da der ikke var spørgsmål til det, bleve det godkendt med akklamation.

4:Behandling af indkomne forslag:
Der var ikke nogle indkomne forslag

5:Fastsættelse af kontingent for 2016
Bestyrelsen havde foreslået uændret kontingent, som blev godkendt.

6:Valg til bestyrelse og revisor:
Erik Mohr blev genvalgt
June Hartman blev valgt til bestyrelsen
Anne Knudsen blev valgt som aktiv suppleant
Revisor Kurt Colstrup blev genvalgt

7:Eventuelt:
Formanden takkede Jørgen Andersen for et kæmpe arbejde i bestyrelsen
Torben orienterede om en event for Sjældne Diagnoser, gående ud på et landsdækkende cykelløb, det fordrede at man havde nogle sponsorer og lød spændende – der arbejdes videre på sagen, og der kommer nærmere info både på hjemmesiden og Face Book, når vi nærmer os.
Erik efterlyste medlemmer der havde lyst til at stille op til en 5 sekunders video, med et lille budskab om Osler – INGEN MELDTE SIG !!

Generalforsamlingen afsluttedes i god ro og orden.