Referat fra generalforsamlingen den 11. april 2015

 

 

1: Jørgen Andersen, blev valgt til dirigent

 

2: Tove Østergaard fremlagde formandens beretning, beretningen blev godkendt.

 

3: Torben Hellegaard, fremlagde foreningens reviderede regnskab, regnskabet blev godkendt.

 

4: Der var ikke indkommet nogle forslag

 

5: Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, vedtaget.

 

6: Tove, Torben og Nikolaj var på valg til bestyrelsen, og blev alle genvalgt for 2 år.

 

7: Anna Karen og Mogens var på valg som suppleanter, begge blev genvalgt for 1 år.

 

8: Kurt Collstrup, blev genvalgt som revisor for 1 år

 

9: Der var ingen indlæg under eventuelt.

 

Generalforsamlingen afsluttedes i god ro og orden, og derefter gik medlemsmødet i gang.