Tove bød velkommen, og foreslog Jørgen Andersen som dirigent – han blev valgt

Herefter fulgte formandens beretning.

Torben aflagde regnskabet, som blev godkendt.

Der var ingen ting under indkomne forslag.

Bestyrelsen havde foreslået uændret kontingent – vedtaget.

Tove blev genvalgt

Torben blev genvalgt

Nicolai Mannering blev nyvalgt

Mogens blev valgt til suppleant, og blev takket for indsatsen i bestyrelsen.

Karen blev valgt til suppleant

Der var genvalg af revisor

Under eventuelt spurgte Jan Hansen til antallet af Oselr patienter, og om vi havde mulighed for at få fat i de, som kom hos Anette – det undersøges, og Tove fortalte endvidere at vi havde masser af brochurer, som man kunne lægge hos sin egen læge, eller på hospitalerne hvor man havde sin gang.