1: Valg af dirigent – bestyrelsen foreslog Thomas Petersen som blev valgt med akklamation2: Formandens beretning – Tove læste Formandens beretning og spurgte til kommen tarer. Beretningen godkendt med akklamation. (kan læses andetsteds på siden)3: Fremlæggelse af regnskab – Torben gennemgik det uddelte regnskab, der var ikke spørgsmål – og det blev vedtaget med akklamation.4: Behandling af indkomne forslag – der var ikke kommet nogen forslag.

5: Fastsættelse af kontingent: bestyrelsen havde foreslået hhv 340/550/120 hvilket blev godkendt.6: Valg til bestyrelsen – Tove tog ordet og takkede Dorthe for et fantastisk arbejde i bestyrelsen, vi er alle kede af hun stopper – Tove overrakte en kurv som tak for hjælpen.

Erik var på genvalg og blev valgt.

Endvidere havde bestyrelsen foreslået Bente & Jørgen Andersen som nye bestyrelsesmedlemmer – begge blev valgt.

Irene Halberg blev genvalgt som suppleant.7: Eventuelt – der var intet at behandle under eventuelt.Herefter sluttede generalforsamlingen – og medlemsmødet gik i gang, med et fantastisk stykke arbejde fra Dorthe, nemlig fremlæggelse af resultatet af spørgeskemaundersøgelsen. (hele indlægget kan downloades fra hjemmesiden)

Et interessant foredrag af Poul Erik Andersen, og endelig et indlæg fra Anette Kjeldsen.Build a website with PageLines