Referat fra generalforsamlingen 14. marts i Odense

Tove bød velkommen

1: Valg af dirigent:

Bestyrelsen foreslog Eigil Nielsen – valgt med akklamation

2: Formandens beretning:

Tove fremlagde formandens beretning (kopi findes andetsteds) – godkendtm med akklamation

3: Kasserer fremlagde årsregnskabet – godkendt med akklamation

4: Der var ingen indkomne forslag

5: Fastsættelse af kontingent:

Der er ikke ændring i kontingentet i år, men bestyrelsen varsler en stigning til næste år – hvor meget er rimeligt

Der var fra salen enighed om at det var underordnet om det var 300 eller 400 man betalte – det som var vigtigt var at få medlemmerne med til generalforsamlingen, der var ikke nogen udsigt til vi kunne komme til at få samlet penge ind til forskning, der var forslag om ”støttemedlems kontingent” og et andet forslag om ”familekontingent” – en fra salen foreslog at bare konsekvent hæve det med 20 – 25 kr. om året, jf. prisudviklingen i samfundet.

6: Valg til bestyrelsen:

Tove & Torben & Alice var på valg til bestyrelsen

Irene Halberg på valg som suppleant

Alle blev genvalgt med akklamation

7: Eventuelt:

God ide med spørgeskema undersøgelse, lad os nu få brochuren ud til tandlæger og læger,

Hvilke behandlinger har du fået

Har det hjulpet

Har du arvet den

Hvor langt tilbage kan man følge sygdommen

Kunne AK sende en indbydelse ud til alle de som har sygdommen, anonymt,

Evt. med indbydelse til generalforsamlingen

Kunne man ikke få hospitalerne til at oplyse om foreningen

Hvem her kunne skrive lidt om hvad i får ud af foreningens arbejde ?

Tove nævnte at et af formålene var at vi skulle mødes og udveksle erfaringer.

Forslag om at få budskabet ud spørg ugebladene, og fagblade,

Få lavet en gentest, så vi kan få ro i sjælen om de næste generationer har eller ikke har sygdommen.

Ikke alle kan testes…..

Dirigenten takkede for god ro og orden

Herefter overgik man til medlemsmødet – 2 meget spændende indlæg, dels ved Anette Drøse Kjeldsen, der som sædvanligt måtte svarer på masser af spørgsmål, og siden hen et dejligt foredrag om mulighederne i vores daglige kost – det oplevede de der var mødt frem, og som man kunne forstå på snakken efterfølgende var alle glade og tilfredse.aBuild a website with PageLines