Udposninger på blodkar kan også forekomme i hjernen (CAVM), hvilket jo er en latent fare for at patienten vil få en hjerneblødning, det er dog yders sjældent at det sker, og opdages udposningerne i tide er embolisering ret efektiv.

Embolisering – et indgreb hvor man fører et kateder ind i hovedpulsåren i lysken, og fører et langt rør frem til de angrebne kar – hvor man sætter en mikroskopisk spiral (coil) af i karret, dette medføre at der opstår en ”blodprop” i udposningen således at blodet føres uden om udposningen, Der er risiko ved operationen for at ramme de normale blodkar til hjernen hvorfor de patienter der tilbydes behandlingen er dem der har symptomer fra karforandringen og hvor man skønner at der er en stor risiko ved at have et ubehandlet Osler kar i hjernen.


Bylder – kan opstå i hjernen hvis patienten har PAVM i lungerne (se lunger) – årsagen er at urenset blod ledes videre til hjernen, idet blodet shunter i lungerne dvs. – det renses ikke.