Referat fra Generalforsamlingen

 

Lørdag den 1.april -

”Brogården” - Abelonelundvej 40 – 5500 Middelfart

                       

1: Valg af dirigent, bestyrelsen foreslår Jørgen Andersen 

Jørgen Andersen valgtes med akklamation

 2: Formandens beretning

 Formandens beretning fremlagdes, og blev godkendt med akklamation

(kan læses på hjemmesiden: http://hht.dk/fb-2017 )

 3: Fremlæggelse af revideret regnskab

 Kassereren fremlagde regnskabet, som blev godkendt med akklamation

(regnskabet kan fremsendes pr. mail til dem som måtte ønske det – send blot en mail til kassereren)

 4: Behandling af indkomne forslag

  5: Fastsættelse af kontingent (der foreslås uændret kontingent)

 Bestyrelsen foreslog uændret kontingent – vedtaget

 6. Valg til bestyrelsen

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

 Tove Østergaard (modtager genvalg)     Valgt

Torben Hellegaard (modtager genvalg)   Valgt

Nikolaj Mannering (modtager genvalg)    Valgt

 Valg af suppleant: på valg er:

 Anne Mannering (modtager genvalg)     Valgt

Bestyrelsen foreslår endvidere:

Stefan Stengaard Andersen                   Valgt

 Revisor:

Revisor Kurt Collstrup – (Modtager genvalg) Valgt

 7: Eventuelt:

 Lone Andersen fra Sønderborg, søger familie relationer – se Face Book gruppen