June Hartman er patientforeningens - Patientvejleder.

Hende kan du henvende dig til hvis du har spørgsmål eller problemer du går og tumler med.

June har tavshedspligt, så du kan trygt henvende dig - intet går videre , med mindre du selv er indstillet på det.

June Hartmann
 Gammel Søllerupvej 24
4681 Herfølge
Tlf: 6061 5003

patientvejleder@osler.dk

June er 39 år, har selv Morbus Osler og 2 af hendes 3 børn er bl.a. diagnosticeret med Morbus Osler. Hendes far og farmor har også sygdommen.
June har en fortid som borgerrådgiver og deler gerne ud af hendes erfaringer omkring at være både patient, mor til en patient og pårørende til en patient.
Hun kan også bruges som sparringspartner, kreativ tænker eller bare en skulder når det hele bliver lidt svært.

Når man har en sjælden diagnose, kan man godt føle sig som den eneste i verden med sygdommen og der kan melde sig mange spørgsmål:
  • •Det kan være svært at navigere rundt i det sundhedsfaglige og sociale system.
  • •Det kan også være svært at håndtere dagligdagen, med spontane blødninger mv. og det psykiske i, ikke at vide hvornår og hvor man bløder næste gang.
  • •Det kan også være svært som pårørende, at se hjælpeløst til, mens ens kære har det skidt.
Den største viden og forståelse, findes hos andre patienter med samme diagnose.
Derfor har bestyrelsen, i samarbejde med foreningen Sjældne Diagnoser, besluttet, at tilbyde vejledning til medlemmerne.
Patientvejledningen er baseret på erfaringsbaseret viden, er på frivillig basis og er ment som en hjælp og støtte til at mestre livet med Morbus Osler (HHT).
Man kan tale om stort og småt og patientvejledningen foregår i fortrolighed.
Patientvejlederen har tavshedspligt og den fraviges kun hvis du giver dit samtykke hertil. Dette kan indimellem være nødvendigt, hvis noget fx skal undersøges nærmere.
Dog vil antallet af opkald blive brugt til statistiske formål.
Det er vigtigt at understrege, at patientvejlederen ikke er sagsbehandler, men kan hjælpe med at skabe overblik og finde handlemuligheder i en verden, som kan være svær at navigere i.
June Hartmann er af bestyrelsen udnævnt som patientvejleder.