Formandens beretning 2018   NY                                       Referat fra Generalforsamlingen 2018  NY

Formandens beretning 2017              Referat fra Generalforsamlingen 2017    

Formandens beretning 2016              Referat fra Generalforsamlingen 2016               HHT.USA

Formandens beretning 2015           Referat fra Generalforsamlingen 2015               HHT.Norge

Formandens beretning 2014           Referat fra Generalforsamlingen 2014               HHT.England

Formandens beretning 2013            Referat fra Generalforsamlingen 2013               HHT.Tyskland

Formandens beretning 2012            Referat fra Generalforsamlingen 2012

Formandens beretning 2011            Referat fra Generalforsamlingen 2011                Brochure om næseblødning OUH

Formandens beretning 2010            Referat fra Generalforsamlingen 2010               Brochure om Osler sygdom OUH

Formandens beretning 2009            Referat fra Generalforsamlingen 2009                   HHT CENTER ODENSE

Formandens beretning 2008            Referat fra Generalforsamlingen 2008                                                             Sundhed.dk

Formandens beretning 2007            Referat fra Generalforsamlingen 2007